As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

mércores, 3 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para LINGUA INGLESA

Ilustración de Ajubel


TEMAS GRAMATICAIS ESPECÍFICOS:
https://www.englishgrammar.org/spite-grammar-exercise-2/SÍMBOLOS FONÉTICOS PRONUNCIADOS:
https://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm


VÍDEO SOBRE AS EXPRESIÓNS "DESPITE, IN SPITE OF, ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH":
https://www.youtube.com/watch?v=wI6kh21WnJ8


VÍDEO SOBRE COMO EXPRESAR IDEAS OPOSTAS:
https://www.youtube.com/watch?v=UFuxlnUeGmg


REVISIÓN DOS TEMPOS VERBAIS:
https://www.youtube.com/watch?v=_4WvhaauLj8


XORNAIS OU ARTIGOS:
https://www.theguardian.com/cities/2018/sep/18/paradise-life-spanish-city-banned-cars-pontevedra
Pontevedra, cidade sen coches. 
Violacións dos códigos de vestimenta en mulleres. 

VÍDEOS DE DIVERSOS TEMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=0JccudODwwY
Discurso humorístico (Hellen Degeneres).


https://www.youtube.com/watch?v=7bdRcIpN1jU
Descripción dunha persoa.

Moda e temas ambientais.

https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU
Cómo organizar unha viaxe (vocabulario e práctica).

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/someone-i-admire
Tipoloxía de documentos (descripcións, cartas formais, etc.).

Ningún comentario:

Publicar un comentario