As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

xoves, 14 de novembro de 2019

Ligazóns interesantes de FILOSOFÍA

Ilustración de Sveta Dorosheva

WEBS E BLOGS DE FILOSOFÍA:


RECURSOS EDUCATIVOS E CONTIDOS DE ÉTICA, FILOSOFÍA E HISTORIA DA FILOSOFÍA: