As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

luns, 29 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para EDUCACIÓN FÍSICA


Ilustración de Graf n'Arq

RECURSOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA:

Blog dun profesor que recolle recursos e experiencias na Educación Física no século XXI:
http://eftristan.blogspot.com

HÁBITOS SAUDABLES. CONDICIÓN FÍSICA E NUTRICIÓN:


Web para o fomento da actividade física en Galicia:
http://galiciasaudable.xunta.gal/portada

Web do Sergas sobre hábitos de vida saudable:
https://xenteconvida.sergas.gal/Paginas/Portada

Blog sobre alimentación saudable, sempre con base científica:
http://loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com

Web de tendencias na actividade física. Trata temas de adestramento, alimentación , suplementación e lesións:

Guía para ter unha vida saudable a través do deporte e a alimentación:

Web orientada á alimentación saudable:

Web de tendencias na alimentación e a actividade físicahttps://www.deportesalud.com/

Web de deporte e alimentación para persoas con diabete:

XOGOS TRADICIONAIS E POPULARES GALEGOS:

http://brinquedia.net/


PRENSA DEPORTIVA:

Web dunha revista cultural, deportiva e de tendencias que emprega o fútbol como fío condutor:
https://revistalibero.com/

Sección de deportes desta revista cultural:https://www.playgroundmag.net/sports


CURIOSIDADES, HISTORIAS E XESTAS DEPORTIVAS:

Historias de persoeiros e acontecementos deportivos:
http://historiasdeldxt.blogspot.com/

Curiosidades sobre aspectos ligados ao deporte:https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/category/curiosidades-deportivas/

Historias de superación persoal ligada ao deporte:

Ligazóns interesantes para LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Ilustración de Yacek Yerka
DICIONARIOS:

-"DLE. Diccionario de la Lengua Española":
https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc

-Búsqueda de sinónimos en español, conxugacións ou traducións a outras linguas:
https://www.wordreference.com/es/

-"Gaio": tradutor automático ao galego ou ao portugués, da Xunta de Galicia:
http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

-"Diccionario panhispánico de dudas":
http://lema.rae.es/dpd/?key=

-"Diccionario de americanismos":
http://lema.rae.es/damer/?key=

-"Diccionario de partículas discursivas del español":
http://www.dpde.es/#/entry/adecirverdad


PARA OS CURIOSOS DA LINGUAXE, DA LINGUA E MÁIS:

-Blog de lingua española de Alberto Bustos: explicacións con exemplos de ortografía, tipos de palabras, léxico, etc. Moi útil, moi claro e con curiosidades da lingua.
https://blog.lengua-e.com

-"FUNDEU. Fundación del español urgente": o uso da lingua española nos medios, dúbidas da lingua, neoloxismos, etc. Moi interesante para o día a día.
https://www.fundeu.es

-"La página del idioma español":
http://www.elcastellano.org

-"Wikilengua": uso, norma e estilo do español.
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada


RECURSOS DIDÁCTICOS DE LINGUA E LITERATURA:

-"Las letras y las cosas. Lengua y Literatura Española. Pruebas de acceso a la universidad". Blog de José María González-Senra.
https://sites.google.com/iesvcentenario.org/selectividadlengua/inicio

-"Rincón didáctico. Lengua y literatura": recursos, da Junta de Extremadura,  para os distintos cursos de ESO e Bacharelato.
https://lenguayliteratura.educarex.es/index.php

-"Aula de letras", blog de José María González Senra. Por temas.
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Lengua.html

-"Apuntes Marea Verde". Por cursos. Interesante se non hai libro de texto.
http://www.apuntesmareaverde.org.es

-"Lengua en Secundaria". Apuntes, materiais, unidades didácticas...
http://www.lenguaensecundaria.com/material/apuntes.shtml

-"Materiales de lengua y literatura". Por temas.
http://www.materialesdelengua.org

-"Cartapacios". Por temas e algún curso específico.
http://cartapacios.blogspot.com

-"Apuntes de lengua. Lengua, literatura y TIC". Por cursos e por temas.
http://www.apuntesdelengua.com/blog/

-"Cuadernos digitales de Aula 31". Por temas e sobre todo para cursos altos.
https://ciervalengua.wordpress.com/2011/11/02/cuadernos-digitales-de-aula-31/

-"Clase de lengua". Lengua, literatura, TIC. Por cursos.
http://www.clasedelengua.com/category/1eso-2/

-"El blog del profesor de lengua". Libros interactivos e actividades orixinais. Por temas.
http://elblogdelprofesordelengua.blogspot.com

-"En ocasiones leo libros". Blog con moitísimos recursos. Por temática e cursos.
https://enocasionesleolibros.blogspot.com

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de semántica e léxico).
http://www.jesusfelipe.es/lexico1.htm

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de sintaxis).
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm

...................................................................................................................................................................

-Reglas de ortografía e exercicios:
http://reglasdeortografia.com

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de ortografía):
http://www.jesusfelipe.es/ortografia.htm

...................................................................................................................................................................
-"Las palabras son barcos". Blog de la profesora Julia Verdullas sobre Literatura Castellana y Literatura Universal:
http://laspalabrassonbarcos.blogspot.com

-"El rumor del lápiz". Blog de la profesora Julia Verdullas sobre Lengua Castellana:
https://elrumordellapiz.blogspot.com


LITERATURA:

-"Cuarenta relatos para una cuarentena": A páxina de Zenda (autores, libros y compañía) fai unha selección moi interesante de relatos para unha CUARENTENA, pero só os selecciona (non hai enlaces):
https://www.zendalibros.com/cuarenta-relatos-para-una-cuarentena/

-"A media voz": poetas españois e estraxeiros ordeados alfabéticamente, datos biográficos, a voz dalgúns poetas.
http://www.amediavoz.com

-"Los poetas": información e textos de poesía en lingua española de todos os tempos.
http://www.los-poetas.com

-"Antología poética multimedia": selección de poemas musicados, cantados ou recitados para o seu traballo nas aulas.
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com

- "Biblioteca digital Ciudad Seva": contos, poemas, obras de teatro, ensaios...
http://ciudadseva.com/biblioteca/

-"Biblioteca digital hispánica": portal libre e gratuito de documentos dixitalizados da Biblioteca Nacional de España.
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/

-"Biblioteca virtual Miguel de Cervantes".
http://www.cervantesvirtual.com

-"Líneas amenas": relatos literarios recuperados da prensa antiga.
http://lineasamenas.blogspot.com/?m=0

-"El poder de la palabra": escritores, compositores, pintores...
http://www.epdlp.com

-Páxina do catedrático de Lingua Castelá e Literatura Jesús Felipe Martínez. Antoloxía literaria por épocas.
http://www.jesusfelipe.es

-"Solodelibros". Reseñas de obras da literatura universal.
https://www.solodelibros.es

-"Wikisource": biblioteca libre, de textos en español ou traducidos.
https://es.wikisource.org/wiki/Portada

-"Pretextopedia": Teoría da Literatura (con enlaces) desde a Idade Media ata o século XIX.
https://sites.google.com/site/pretextopedia/home

...................................................................................................................................................................

-"El laberinto de los tópicos".
http://ellaberintodelostopicos.blogspot.com

...................................................................................................................................................................

-Mitos e lendas.
https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/medea/

-Mitos e lendas.
https://mitosyleyendas.idoneos.com


LITERATURA UNVERSAL:

-"Clases de Marian. Literatura universal".
http://clasesmarian.blogspot.com

-"Las letras y las cosas". Blog de José María González-Senra. Literatura Universal.
https://gonzalezserna.wordpress.com/guia-de-la-asigntaura-2010-211/

-"A toda vela". Blog de literatura universal do IES Vela Zanetti de Aranda de Duero.
https://atodavelalenguayliteratura.wordpress.com

-"Clases de Sofía. Literatura Universal"
https://sofiavazroliteraturauniversal.wordpress.com

-"Dinora-lu. Literatura Universal".
http://dinora-lu.blogspot.com

-"Educastur. Blog colaborativo de Literatura Universal". Moitos materiais audiovisuais.
http://blog.educastur.es/lunpau/

-"El aire se serena. Recopilación de textos de Literatura Universal".
http://elaireseserenadeliteraturauniversal.blogspot.com

...................................................................................................................................................................

-"Biografías y vidas".
https://www.biografiasyvidas.com

...................................................................................................................................................................

-"Lenguaje cinematográfico"
http://www.cine.rodriguezalvarez.com/Menu_Principal.html


EDUCACIÓN DIXITAL:

- "Educación 3.0".
https://www.educaciontrespuntocero.com

martes, 9 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para LINGUA GALEGA


Ilustración de Chiara Baglioni

Nota: Estas direccións están agrupadas desde o punto de vista temático, pero só é en termos xerais. Recomendamos que profundicedes nas páxinas porque hai sitios que poderían pertencer a varios apartados:


NOVAS E CULTURA: 
 • O portal da Cultura en Galicia (Coas súas distintas seccións: literatura, arte, banda diseñada, etc.): 
http://culturagalega.gal

 • Novas en liña:
http://www.vieiros.com

 • MAOS. Documentarios sobre mulleres galegas (muller e industria, muller e mar, muller e agro, muller e saúde, muller e franquismo, muller e educación, muller e emigración, muller e lingua, muller e conflito, muller e música/audiovisual...):
https://maos.gal/documentarios-sobre-mulleres-galegas/LINGUA (EXERCICIOS DE GRAMÁTICA, LÉXICO, SOCIOLINGÜÍSTICA, XOGOS...): 

 • Páxina creada por profesores de secundaria para a materia de Lingua Galega e Literatura, con exercicios, teoría, textos, lecturas por niveis, etc.: 
https://www.ogalego.eu

 • O portal das palabras (Inclúe definicións, palabras por temáticas, xogos de lengua, curiosidades e explicación lingüísticas): 
https://portaldaspalabras.gal

 • Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega:
https://academia.gal/recursos-volg

 • Exercicios sobre lingua galega:
http://pingasdelingua.weebly.com

 • Dentro da Asociación Sociopedagóxica Galega, una sección de XOGOS (Só se require rexistro e xa se pode xogar):
https://www.as-pg.gal/en-xogo/entrar

 • Recursos para o galego (ILG-RAG):
http://maos.gal/recursos/recursos-galego/

 • Na Asociación socio-pedagóxica galega pódense baixar exercicios sen as correccións:
https://www.as-pg.gal

 • A palabra herdada: curso de “gallego” en liña:
http://www.cursodegallego.com

 • Proxeto Cotovía: Lingua Galega e Literatura, 1º e 2º de ESO:
http://cotovia.org/proxecto/index.html

 • Preparar os CELGA no Portal de Lingua Galega:
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo

 • Curso de lingua galega, Wikipedia: teoría e exercicios:
https://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega

 • Consello de Cultura Galega, Centro de documentación sociolingüística:
http://consellodacultura.gal/mediateca/arquivo.php?tipo=1

 • Guía aberta á lingua galega:
http://consellodacultura.gal/index.php

 • MAOS. Lista de recursos para o galego (dicionarios, glosarios, aplicacións para móbiles, recursos didácticos, gramáticas, fraseoloxía, toponimia, nomes e apelidos, linguaxe non sexista...):
https://maos.gal/recursos/recursos-galego/


LITERATURA, LECTURAS: 


 • Lecturas recomendadas desde os 12 anos:
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/libros.htm

 • Blog de Lingua galega e Literatura:
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro

 • Biblioteca Virtual Galega (obras disponibles para a lectura):
http://bvg.udc.es/catalogo.jsp?opcion=lectura
 • Centro de recursos literarios:
http://www.prazadasletras.org/letras/libros/

 • Libros gratuitos en galego e en portugués: 
https://maos.gal/sitios-onde-descargar-gratis-libros-en-galego-e-portugues/?fbclid=IwAR3pOI0u0-ex-kDAhHTJE_0kVi4NYqf3D2D1OT_On72ADT77f3MfI5dMdCU


 • MAOS. Cronoloxía do Día das Letras Galegas:
https://maos.gal/recursos/cronoloxia-do-dia-das-letras-galegas/

mércores, 3 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para LINGUA INGLESA

Ilustración de Ajubel


TEMAS GRAMATICAIS ESPECÍFICOS:
https://www.englishgrammar.org/spite-grammar-exercise-2/SÍMBOLOS FONÉTICOS PRONUNCIADOS:
https://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm


VÍDEO SOBRE AS EXPRESIÓNS "DESPITE, IN SPITE OF, ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH":
https://www.youtube.com/watch?v=wI6kh21WnJ8


VÍDEO SOBRE COMO EXPRESAR IDEAS OPOSTAS:
https://www.youtube.com/watch?v=UFuxlnUeGmg


REVISIÓN DOS TEMPOS VERBAIS:
https://www.youtube.com/watch?v=_4WvhaauLj8


XORNAIS OU ARTIGOS:
https://www.theguardian.com/cities/2018/sep/18/paradise-life-spanish-city-banned-cars-pontevedra
Pontevedra, cidade sen coches. 
Violacións dos códigos de vestimenta en mulleres. 

VÍDEOS DE DIVERSOS TEMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=0JccudODwwY
Discurso humorístico (Hellen Degeneres).


https://www.youtube.com/watch?v=7bdRcIpN1jU
Descripción dunha persoa.

Moda e temas ambientais.

https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU
Cómo organizar unha viaxe (vocabulario e práctica).

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/someone-i-admire
Tipoloxía de documentos (descripcións, cartas formais, etc.).

Ligazóns interesantes para ECONOMÍA

Ilustración de Camille Ferrari


DIARIOS DE INFORMACIÓN XERAL:
https://elpais.com/economia

https://abc.es/economia

https://abc.es/hemeroteca/economia

https://www.lavozdegalicia.es/economia

https://farodevigo.es/economia

https://www.diariodepontevedra.es/section/economia


DIARIOS DE INFORMACIÓN MÁIS ESPECIALIZADA:
https://cincodias.elpais.comDATOS ECONÓMICOS ESTATÍSTICOS:


INFORMACIÓN SOBRE EMPREGO:
www.proxectoiles.es
Ofertas de traballo en Pontevedra provincia, cursos de formación, etc.

https://sepe.es


INFORMACIÓN SOBRE COTIZACIÓNS EN BOLSA:
www.bolsademadrid.es


INFORMACIÓN DE ORGANISMOS OFICIAIS:
www.seg-social.es

https://www.xunta.gal/ceei
Consellería de Economía, emprego e Industria. Acceso ao IGAPE (Instituto galego de promoción económica), acceso ao Instituto Galego do Consumo e ao Portal de Emprego.


OUTRAS PÁXINAS DE INTERESE:
https://www.eaeprogramas.es
Dez blogs de economía.

www.jcdiez.com
Blog de José Carlos Díez, economista.

https://www.educaciontrespuntocero.com
Web con recursos de economía.

Ligazóns interesantes para CIENCIAS NATURAIS, BIOLOXÍA, XEOLOXÍA

Ilustración de Luz BelosoBIOLOXÍA 2º BACHARELATO:
http://iescolumelabiologia2.blogspot.com/2010/03/biologia-2-bachillerato-enlace.html

https://anamolina.weebly.com/biologiacutea-2ordm-bach.html


CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO
https://sites.google.com/site/hagoverde/curso-17-18/cultura-cientifica-1o-bachillerato

https://anamolina.weebly.com/cultura-cientiacutefica-1ordm-bach.html

http://www.iesjovellanos.com/departamentos/cienciasnaturales/luis.php


4º ESO
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/index.htm

http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=203&wid_seccion=19

https://www.iesdrago.com/edu/course/view.php?id=146


3º ESO
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/index.htm

https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8440150/unidad_01.html

http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=202&wid_seccion=19


TODOS OS CURSOS
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm

O NOVO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL OFRÉCENOS ESTA INTERESANTE PÁXINA (consulta sobre bioloxía, física...):
https://es.khanacademy.orgmartes, 2 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para MATEMÁTICAS

Ilustración de Ellen Jiang


 • CANAL DE YOUTUBE DUN PROFE DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA: Máis de 300 vídeos para 2º de Bacharelato, que se atopan ordeados por temas no documento que vai a continuación. 
https://www.youtube.com/matesconandres

https://drive.google.com/drive/folders/1PXDQl_XJ3sgtIbBxGHpdDj63ny6zc9_r 

 • BLOG DE VARIOS PROFES DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA: Moitísimos recursos organizados por temas e cursos (de 1º de ESO a 2º de Bacharelato). O coronavirus fai que nos unamos por un ben común. 
https://matematicascontraelcoronavirus.wordpress.com

 • EXERCICIOS INTERACTIVOS DE MATEMÁTICAS:

https://www.intermatia.com/home.php


 • EXPLICACIÓNS MATEMÁTICAS CON XOGOS:

http://www.angelitoons.com


 • ASOCIACIÓN GALEGA DO PROFESORADO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA:

https://www.agapema.org


 • EXERCICIOS DE MATEMÁTICAS DE TODOS OS NIVEIS:

https://www.agapema.org


 • CLASES DE MATEMÁTICAS EN LIÑA:

http://yoquieroaprobar.es/#


 • MATERIAIS DIDÁCTICOS, CURIOSIDADES, PASATEMPOS, LIBROS, SOFTWARE... DUN PROFE DE CIUDAD REAL:

http://www.alfonsogonzalez.es


 • RECURSOS EDUCATIVOS PARA MATEMÁTICAS, PARA TODOS OS NIVEIS, DA JUNTA DE EXTREMADURA:

https://matematicas.educarex.es


 • ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS DUN INSTITUTO DE MÁLAGA, ARROYO DE LA MIEL:

https://www.iesarroyodelamiel.es/category/matematicas-ma/


 • O NOVO PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PRESENTA A SEGUINTE PÁXINA (Busca información sobre matemáticas):

https://es.khanacademy.org

luns, 1 de abril de 2019

Primeiros pasos en ALFIN

Ilustración de Sergio Membrillas

De momento, como coordinadora da biblioteca, vou recoller aquí páxinas interesantes sobre ALFIN (Alfabetización informacional) de onde poidamos extraer o necesario para logo elaborar o noso propio documento para a Biblioteca:

1. http://www.esdelibro.es/inicio

-Aquí atopamos un botón que di "Aprende a investigar"; son os trucos do investigador.
-Logo temos varias guías: para estudantes, para profesores e a do investigador dixital.
-Follas de traballo: para 1er ciclo de ESO, para 2º ciclo de ESO, para Bacharelato e para todos os niveis.
-Tamén poden verse traballos feitos de diversas asignaturas e diversos niveis.

-Este material debería imprimirse para lelo con calma.

2http://www.bibliotecaescolar.info/actividades/indice.htm

-A biblioteca como recurso informativo.
-Fontes de información e soportes documentais.
-O catálogo da biblioteca como ferramenta de búsqueda.
-Interntet como recurso informativo.
-A valoración da información.

-Interesantísimo, pois danos todo tipo de información para sacarlle o mellor partido á biblioteca. Case poderíamos comezar por ler isto, para logo completar coas guías mencionadas arriba.


3https://www.educ.ar/recursos/120208/estrategias-para-buscar-en-internet

-Pódese revisar para facer un apartado especial sobre estratexias para buscar en internet, que completaría o do apartado 1.

4http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html

-Superchulo de formato e aporta estratexias para aprender a estudar. Ademáis pódese imprimir toda a información da páxina.

5. https://biblihortensia.wordpress.com/2020/05/05/correo-electronico/
-Normas básicas para escribir un CORREO ELECTRÓNICO (blog da biblioteca do IES de Meaño).

(Seguiremos buscando...)