As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

luns, 29 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Ilustración de Yacek Yerka
DICIONARIOS:

-"DLE. Diccionario de la Lengua Española":
https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc

-Búsqueda de sinónimos en español, conxugacións ou traducións a outras linguas:
https://www.wordreference.com/es/

-"Gaio": tradutor automático ao galego ou ao portugués, da Xunta de Galicia:
http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

-"Diccionario panhispánico de dudas":
http://lema.rae.es/dpd/?key=

-"Diccionario de americanismos":
http://lema.rae.es/damer/?key=

-"Diccionario de partículas discursivas del español":
http://www.dpde.es/#/entry/adecirverdad


PARA OS CURIOSOS DA LINGUAXE, DA LINGUA E MÁIS:

-Blog de lingua española de Alberto Bustos: explicacións con exemplos de ortografía, tipos de palabras, léxico, etc. Moi útil, moi claro e con curiosidades da lingua.
https://blog.lengua-e.com

-"FUNDEU. Fundación del español urgente": o uso da lingua española nos medios, dúbidas da lingua, neoloxismos, etc. Moi interesante para o día a día.
https://www.fundeu.es

-"La página del idioma español":
http://www.elcastellano.org

-"Wikilengua": uso, norma e estilo do español.
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada


RECURSOS DIDÁCTICOS DE LINGUA E LITERATURA:

-"Las letras y las cosas. Lengua y Literatura Española. Pruebas de acceso a la universidad". Blog de José María González-Senra.
https://sites.google.com/iesvcentenario.org/selectividadlengua/inicio

-"Rincón didáctico. Lengua y literatura": recursos, da Junta de Extremadura,  para os distintos cursos de ESO e Bacharelato.
https://lenguayliteratura.educarex.es/index.php

-"Aula de letras", blog de José María González Senra. Por temas.
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Lengua.html

-"Apuntes Marea Verde". Por cursos. Interesante se non hai libro de texto.
http://www.apuntesmareaverde.org.es

-"Lengua en Secundaria". Apuntes, materiais, unidades didácticas...
http://www.lenguaensecundaria.com/material/apuntes.shtml

-"Materiales de lengua y literatura". Por temas.
http://www.materialesdelengua.org

-"Cartapacios". Por temas e algún curso específico.
http://cartapacios.blogspot.com

-"Apuntes de lengua. Lengua, literatura y TIC". Por cursos e por temas.
http://www.apuntesdelengua.com/blog/

-"Cuadernos digitales de Aula 31". Por temas e sobre todo para cursos altos.
https://ciervalengua.wordpress.com/2011/11/02/cuadernos-digitales-de-aula-31/

-"Clase de lengua". Lengua, literatura, TIC. Por cursos.
http://www.clasedelengua.com/category/1eso-2/

-"El blog del profesor de lengua". Libros interactivos e actividades orixinais. Por temas.
http://elblogdelprofesordelengua.blogspot.com

-"En ocasiones leo libros". Blog con moitísimos recursos. Por temática e cursos.
https://enocasionesleolibros.blogspot.com

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de semántica e léxico).
http://www.jesusfelipe.es/lexico1.htm

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de sintaxis).
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm

...................................................................................................................................................................

-Reglas de ortografía e exercicios:
http://reglasdeortografia.com

-Páxina de Jesús Felipe (exercicios de ortografía):
http://www.jesusfelipe.es/ortografia.htm

...................................................................................................................................................................
-"Las palabras son barcos". Blog de la profesora Julia Verdullas sobre Literatura Castellana y Literatura Universal:
http://laspalabrassonbarcos.blogspot.com

-"El rumor del lápiz". Blog de la profesora Julia Verdullas sobre Lengua Castellana:
https://elrumordellapiz.blogspot.com


LITERATURA:

-"Cuarenta relatos para una cuarentena": A páxina de Zenda (autores, libros y compañía) fai unha selección moi interesante de relatos para unha CUARENTENA, pero só os selecciona (non hai enlaces):
https://www.zendalibros.com/cuarenta-relatos-para-una-cuarentena/

-"A media voz": poetas españois e estraxeiros ordeados alfabéticamente, datos biográficos, a voz dalgúns poetas.
http://www.amediavoz.com

-"Los poetas": información e textos de poesía en lingua española de todos os tempos.
http://www.los-poetas.com

-"Antología poética multimedia": selección de poemas musicados, cantados ou recitados para o seu traballo nas aulas.
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com

- "Biblioteca digital Ciudad Seva": contos, poemas, obras de teatro, ensaios...
http://ciudadseva.com/biblioteca/

-"Biblioteca digital hispánica": portal libre e gratuito de documentos dixitalizados da Biblioteca Nacional de España.
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/

-"Biblioteca virtual Miguel de Cervantes".
http://www.cervantesvirtual.com

-"Líneas amenas": relatos literarios recuperados da prensa antiga.
http://lineasamenas.blogspot.com/?m=0

-"El poder de la palabra": escritores, compositores, pintores...
http://www.epdlp.com

-Páxina do catedrático de Lingua Castelá e Literatura Jesús Felipe Martínez. Antoloxía literaria por épocas.
http://www.jesusfelipe.es

-"Solodelibros". Reseñas de obras da literatura universal.
https://www.solodelibros.es

-"Wikisource": biblioteca libre, de textos en español ou traducidos.
https://es.wikisource.org/wiki/Portada

-"Pretextopedia": Teoría da Literatura (con enlaces) desde a Idade Media ata o século XIX.
https://sites.google.com/site/pretextopedia/home

...................................................................................................................................................................

-"El laberinto de los tópicos".
http://ellaberintodelostopicos.blogspot.com

...................................................................................................................................................................

-Mitos e lendas.
https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/medea/

-Mitos e lendas.
https://mitosyleyendas.idoneos.com


LITERATURA UNVERSAL:

-"Clases de Marian. Literatura universal".
http://clasesmarian.blogspot.com

-"Las letras y las cosas". Blog de José María González-Senra. Literatura Universal.
https://gonzalezserna.wordpress.com/guia-de-la-asigntaura-2010-211/

-"A toda vela". Blog de literatura universal do IES Vela Zanetti de Aranda de Duero.
https://atodavelalenguayliteratura.wordpress.com

-"Clases de Sofía. Literatura Universal"
https://sofiavazroliteraturauniversal.wordpress.com

-"Dinora-lu. Literatura Universal".
http://dinora-lu.blogspot.com

-"Educastur. Blog colaborativo de Literatura Universal". Moitos materiais audiovisuais.
http://blog.educastur.es/lunpau/

-"El aire se serena. Recopilación de textos de Literatura Universal".
http://elaireseserenadeliteraturauniversal.blogspot.com

...................................................................................................................................................................

-"Biografías y vidas".
https://www.biografiasyvidas.com

...................................................................................................................................................................

-"Lenguaje cinematográfico"
http://www.cine.rodriguezalvarez.com/Menu_Principal.html


EDUCACIÓN DIXITAL:

- "Educación 3.0".
https://www.educaciontrespuntocero.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario