As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

sábado, 26 de outubro de 2019

Ligazóns interesantes de ARTE

Ilustración de
Jennifer Tapias Derch

  • Enciclopedia sobre belas artes, para facelas máis accesibles e comprensibles para o público:
https://historia-arte.com

  • Blog que explica a arte dunha maneira máis próxima:
https://www.harteconhache.com

  • A obra de varios pintores representativos: Dalí, Miró, Picasso, Goya, Van Gogh, Monet, Renoir...
https://www.slobidka.com


  • 10 museos que podes visitar desde casa: tours virtuais e coleccións en liña:
https://www.viajerospiratas.es/revista-de-viajes/10-museos-que-puedes-visitar-desde-casa-tours-virtuales-y-colecciones-online_16436