As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

domingo, 19 de maio de 2019

Ligazóns interesantes de TECNOLOXÍA

Ilustración de Rocío Bonilla


-Simulacións intercativas (HTML5, Física, Bioloxía, Química, Ciencias da Terra, Matemáticas...):
https://phet.colorado.edu/es/simulations


-Deseño CAD 2D/3D:
https://www.onshape.com


-Deseño 3D + Simulación de circuitos electrónicos:
https://www.tinkercad.com


-Tecnoloxía en Educación Secundaria:
https://tecnoloxia.org

https://issuu.com/susanaoubina

-O novo Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional preséntanos esta página (consulta nela sobre  Tecnoloxía):
https://es.khanacademy.org