As competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) / AMI (Alfabetización Mediática e Informacional) supoñen saber cando e por que necesitas información, onde atopala, como evaluala, utilizala e comunicala de maneira ética. Esixe o emprego de fontes informativas diversas i en distinto soporte, máis ala do libro de texto.

A biblioteca escolar é o instrumento fundamental para o traballo enfocado á adquisición destas competencias.

martes, 9 de abril de 2019

Ligazóns interesantes para LINGUA GALEGA


Ilustración de Chiara Baglioni

Nota: Estas direccións están agrupadas desde o punto de vista temático, pero só é en termos xerais. Recomendamos que profundicedes nas páxinas porque hai sitios que poderían pertencer a varios apartados:


NOVAS E CULTURA: 
 • O portal da Cultura en Galicia (Coas súas distintas seccións: literatura, arte, banda diseñada, etc.): 
http://culturagalega.gal

 • Novas en liña:
http://www.vieiros.com

 • MAOS. Documentarios sobre mulleres galegas (muller e industria, muller e mar, muller e agro, muller e saúde, muller e franquismo, muller e educación, muller e emigración, muller e lingua, muller e conflito, muller e música/audiovisual...):
https://maos.gal/documentarios-sobre-mulleres-galegas/LINGUA (EXERCICIOS DE GRAMÁTICA, LÉXICO, SOCIOLINGÜÍSTICA, XOGOS...): 

 • Páxina creada por profesores de secundaria para a materia de Lingua Galega e Literatura, con exercicios, teoría, textos, lecturas por niveis, etc.: 
https://www.ogalego.eu

 • O portal das palabras (Inclúe definicións, palabras por temáticas, xogos de lengua, curiosidades e explicación lingüísticas): 
https://portaldaspalabras.gal

 • Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega:
https://academia.gal/recursos-volg

 • Exercicios sobre lingua galega:
http://pingasdelingua.weebly.com

 • Dentro da Asociación Sociopedagóxica Galega, una sección de XOGOS (Só se require rexistro e xa se pode xogar):
https://www.as-pg.gal/en-xogo/entrar

 • Recursos para o galego (ILG-RAG):
http://maos.gal/recursos/recursos-galego/

 • Na Asociación socio-pedagóxica galega pódense baixar exercicios sen as correccións:
https://www.as-pg.gal

 • A palabra herdada: curso de “gallego” en liña:
http://www.cursodegallego.com

 • Proxeto Cotovía: Lingua Galega e Literatura, 1º e 2º de ESO:
http://cotovia.org/proxecto/index.html

 • Preparar os CELGA no Portal de Lingua Galega:
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo

 • Curso de lingua galega, Wikipedia: teoría e exercicios:
https://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega

 • Consello de Cultura Galega, Centro de documentación sociolingüística:
http://consellodacultura.gal/mediateca/arquivo.php?tipo=1

 • Guía aberta á lingua galega:
http://consellodacultura.gal/index.php

 • MAOS. Lista de recursos para o galego (dicionarios, glosarios, aplicacións para móbiles, recursos didácticos, gramáticas, fraseoloxía, toponimia, nomes e apelidos, linguaxe non sexista...):
https://maos.gal/recursos/recursos-galego/


LITERATURA, LECTURAS: 


 • Lecturas recomendadas desde os 12 anos:
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/libros.htm

 • Blog de Lingua galega e Literatura:
https://cadernodelingua.wordpress.com/tag/rosa-salgueiro

 • Biblioteca Virtual Galega (obras disponibles para a lectura):
http://bvg.udc.es/catalogo.jsp?opcion=lectura
 • Centro de recursos literarios:
http://www.prazadasletras.org/letras/libros/

 • Libros gratuitos en galego e en portugués: 
https://maos.gal/sitios-onde-descargar-gratis-libros-en-galego-e-portugues/?fbclid=IwAR3pOI0u0-ex-kDAhHTJE_0kVi4NYqf3D2D1OT_On72ADT77f3MfI5dMdCU


 • MAOS. Cronoloxía do Día das Letras Galegas:
https://maos.gal/recursos/cronoloxia-do-dia-das-letras-galegas/

Ningún comentario:

Publicar un comentario